ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ (ಗ್ರಾ ಅ ಪಂ ರಾಜ್ )

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಕೆ. ಎಸ್. ಈಶ್ವರಪ್ಪ

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಗ್ರಾ ಅ ಪಂ ರಾಜ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಹೌದು. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ - ಎರಡೂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು
ನುಡಿ 6.0 ಅನ್ನು ಬಳಸಿ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ . ನುಡಿ ಹಳೆಯ ಆವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಬರಹ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬರೆದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯುನಿಕೋಡ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಆ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಈ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ, ವಿವರಗಳನ್ನು ಎಡಗಡೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ "Convert" ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ. ಬಲಗಡೆ ದೊರಕಿದ ಯುನಿಕೋಡ್ ಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗೊಂಡ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ
ಹೌದು. ಈ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಇಚ್ಛಾಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪುನಃ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು
ಹೌದು. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮತವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಇದು ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ. ಹಿಂದೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಅಭಿಮತವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ, ಈ ಬಾರಿ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಭಿಮತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಭಾರ್ತಿ ಮಾಡಿ.
ಮೊದಲನೆಯ ಕೆಜಿಐಡಿ ಸಂ.(ಹೆಚ್ ಆರ್ ಎಂ ಎಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವಂತೆ) ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬತಕ್ಕದ್ದು
ನಿಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಅಳಿಸಿ , ನೀವು ಅಭಿಮತ ಪತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ:
ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ

ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ -೧)
ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
3 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ದ್ವಾರ, ಎಂ.ಎಸ್. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001, ಕರ್ನಾಟಕ
ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ : :+91-080-22254437
ಇಮೇಲ್: asrdpr2013@gmail.com

ಇಮೇಲ್: rdprabsorption@gmail.com

ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿ, ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು . ಅರ್ಜಿ ತುಂಬುವ ಮುನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬಳಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳು:
 • ಮೊದಲನೆಯ ಕೆಜಿಐಡಿ ಸಂ.
 • ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ
 • ಪ್ಯಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ
 • ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ದಿನಾಂಕ
 • ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ
 • ಪ್ರಸ್ತುತ ವೃಂದದಲ್ಲಿನ ಜೇಷ್ಠತಾ ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ
 • ಮುಂಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ
 • ಖಾಯಾಂಮಾತಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ
 • ಪ್ರೊಬೇಷನ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ
 • ನಿಮ್ಮ ಭಾವಚಿತ್ರ(jpg/png - 1MB max)
 • ನಿಮ್ಮ ಸಹಿ(jpg/png - 1MB max)
 • ಸೇವಾ ವಿವರಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸೇವಾವಹಿಯ ಪ್ರತಿ ( 2 ಪುಟ)(jpg/png/pdf - 1MB max)
 • ಮುಂಬಡ್ತಿ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ (jpg/png/pdf - 1MB max)
 • ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ವಿವರಗಳು ( ಪದವಿ, ನೋಂದಣಿ ಸಂ, ಶಾಲೆ/ಕಾಲೇಜು ವಿವರಗಳು)

ಅರ್ಜಿ ತುಂಬುವ ಮುನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳ ಮಾದರಿ ಪ್ರತಿ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀವು ವೆಬ್-ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ+ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು